Projects

Cross-Winged Residence
Aerdenhout

Cross-Winged Residence    -    Aerdenhout    -    Double Winged Roof Amid the Trees

Te midden van de hoge dennebomen van Aerdenhout, ontwierp ik een bungalow waarvan de dakvlakken niet vanuit de nok naar beneden lopen, maar juist omhoog. Twee elkaar kruisende, "omgekeerde zadeldaken", verschaffen op deze manier een mooi zicht op de hoge toppen, in plaats van dat vanuit de bungalow slechts de stammen te zien zouden zijn.

De beide uit wit-gestucte gevels bestaande vleugels van de bungalow: hoofdslaapvleugel en de gastenvleugel, worden met elkaar verbonden door een geheel glazen tussenlid, waarin keuken en eetkamer zich bevinden. Op die manier valt er in deze woonvertrekken vanaf de oostzijde de ochtendzon binnen, terwijl na het middaguur de avondzon aan de westzijde zijn intrede doet. De lage zithoek daarentegen, bied in de avond beschutting door enerzijds het met hout betimmerde dak, en anderzijds de gestucte gevels van de gastenvleugel.

In the midst of the tall pine trees of Aerdenhout, I designed a bungalow whose roof surfaces do not run down from the ridge, but upwards. Two intersecting "inverted gable roofs" thus provide a nice view of the high peaks, instead of only the trunks being visible from the bungalow. The two wings of the bungalow, consisting of white plastered facades: the main bedroom wing and the guest wing, are connected by an all-glass partition in which the kitchen and dining room are located. In this way, the morning sun enters these living areas from the east side, while the evening sun sets in on the west side after noon. The low seating area, on the other hand, offers shelter in the evening by the wood-paneled roof on the one hand, and the plastered facades of the guest wing on the other.

The Camouflage Residence
Alkmaar

Embedded in the Fields - The Camouflage Residence - Alkmaar 

Voor een perceel aan de rand van een waterig grasland te Alkmaar ontwierp ik een woning die -half ingegraven- zich verdekt opstelt in het landschap. Door slaapvertrekken en verblijven zo veel mogelijk op deze half-verdiepte woonlaag te situeren,  ontstond er een observatiedek half boven het landschap, waar op het goed toeven is, en van waar uit er een mooi uitzicht en overzicht op de omgeving is ontstaan. 

Een dak met wijd uitstekende robuuste balken met regengoten, ligt niet als een gewoon lessenaarsdak maar als een “diagonaal lessenaarsdak” op de woning. In het midden van zowel dak als vloer biedt een vierkant stuk beloopbaar glas zicht vanuit de kern van het souterrain naar de sterrenhemel. Omringende terrassen maken dat niet alleen vanuit binnen, maar ook vanuit direct aan het huis gekoppelde buitenruimten, de zon en jaargetijden nauwgezet zijn te volgen.

Bruut beton in combinatie met verfijnd stucwerk en mooie smalle lattenplafonds binnen, worden omsloten door legerbruin stucwerk en zwarte aftimmeringen aan de buitenzijde. In combinatie met de grote, daglicht weerspiegelende, glaspartijen, lijkt de woning een camouflage-pak te hebben aangetrokken, en gaat hij mooi op in de kleuren van de vegetatie in haar omgeving.

For a plot on the edge of a watery grassland in Alkmaar I designed a house that, half buried, is concealed in the landscape. By situating sleeping quarters and residences as much as possible on this half-sunken floor, an observation deck was created half above the landscape, where you can relax, and from where a beautiful view and overview of the surroundings has been created. A roof with wide protruding robust beams with rain gutters does not lie on the house like a normal pent roof but as a “diagonal pent roof”. In the center of both the roof and the floor, a square piece of walkable glass offers a view from the core of the basement to the starry sky. Surrounding terraces ensure that the sun and the seasons can be followed closely not only from the inside, but also from outside areas directly linked to the house. Brute concrete in combination with refined stucco and beautiful narrow slatted ceilings inside, are enclosed by army brown stucco and black paneling on the outside. In combination with the large, daylight-reflecting, glass areas, the house appears to have donned a camouflage suit, and it blends beautifully with the colors of the vegetation in its surroundings.

Modern Thatched Roof / Black Portals

Home Philosophy Projects Home Collection About Us Contact