Residence Around a Wall

Een 45,9 meter lange natuurstenen muur, en twee met het land verbindende bruggen, zijn de belangrijkste ingredienten van deze landelijke woning. De facade loopt over een lengte van 45,9 meter, en met een hoogte van 5 meter, parallel aan het landweggetje, net buiten dit mooie dorp. Door de inrit naar de aan 6 auto's plaatsbiedende parkeergarage, tevens parallel aan de weg en muur te leggen, valt deze versteende toegang geheel weg achter de bossages in de voortuin. Wat overblijft is het zicht op een mooie slanke, uit staal en donker hout opgetrokken brug, die het landweggetje met de hoofdentree verbindt, óver de inrit heen. 

Twee eveneens uit hetzelfde donkere hout als de brug vervaardigde volumes: de ene het toilet omsluitend, de andere de garderobe, doorboren de natuurstenen wand en laten een subtiele ruimte vrij tussen de houten massa's en de muur: Een kleine blik op de woning achter de muur wordt hierdoor op subtiele wijze prijsgegeven. Aan de achterzijde weerspiegelt de woning zich in twee haaks op demuur liggende waterpartijen, en biedt een dit keer veel bredere naturelhouten brug, toegang tot het wilde landschap achter de woning.

A 45.9 meter long natural stone wall and two bridges connecting the land are the main ingredients of this rural house. The facade runs for a length of 45.9 meters, and with a height of 5 meters, parallel to the country road, just outside this pretty village. By laying the entrance to the 6-car parking garage, also parallel to the road and wall, this petrified access disappears completely behind the bushes in the front garden. What remains is the view of a beautiful slender bridge, built of steel and dark wood, connecting the country road with the main entrance, across the driveway. Two volumes, also made of the same dark wood as the bridge: one enclosing the toilet, the other the wardrobe, pierce the natural stone wall and leave a subtle space between the wooden masses and the wall: A small view of the house behind the wall is thereby subtly revealed. At the rear, the house is reflected in two water features located at right angles to the wall, and this time a much wider natural wooden bridge offers access to the wild landscape behind the house.

Home Philosophy Projects Home Collection About Us Contact