Embedded in the Fields - The Camouflage Residence - Alkmaar 

Voor een perceel aan de rand van een waterig grasland te Alkmaar ontwierp ik een woning die -half ingegraven- zich verdekt opstelt in het landschap. Door slaapvertrekken en verblijven zo veel mogelijk op deze half-verdiepte woonlaag te situeren,  ontstond er een observatiedek half boven het landschap, waar op het goed toeven is, en van waar uit er een mooi uitzicht en overzicht op de omgeving is ontstaan. 

Een dak met wijd uitstekende robuuste balken met regengoten, ligt niet als een gewoon lessenaarsdak maar als een “diagonaal lessenaarsdak” op de woning. In het midden van zowel dak als vloer biedt een vierkant stuk beloopbaar glas zicht vanuit de kern van het souterrain naar de sterrenhemel. Omringende terrassen maken dat niet alleen vanuit binnen, maar ook vanuit direct aan het huis gekoppelde buitenruimten, de zon en jaargetijden nauwgezet zijn te volgen.

Bruut beton in combinatie met verfijnd stucwerk en mooie smalle lattenplafonds binnen, worden omsloten door legerbruin stucwerk en zwarte aftimmeringen aan de buitenzijde. In combinatie met de grote, daglicht weerspiegelende, glaspartijen, lijkt de woning een camouflage-pak te hebben aangetrokken, en gaat hij mooi op in de kleuren van de vegetatie in haar omgeving.

For a plot on the edge of a watery grassland in Alkmaar I designed a house that, half buried, is concealed in the landscape. By situating sleeping quarters and residences as much as possible on this half-sunken floor, an observation deck was created half above the landscape, where you can relax, and from where a beautiful view and overview of the surroundings has been created. A roof with wide protruding robust beams with rain gutters does not lie on the house like a normal pent roof but as a “diagonal pent roof”. In the center of both the roof and the floor, a square piece of walkable glass offers a view from the core of the basement to the starry sky. Surrounding terraces ensure that the sun and the seasons can be followed closely not only from the inside, but also from outside areas directly linked to the house. Brute concrete in combination with refined stucco and beautiful narrow slatted ceilings inside, are enclosed by army brown stucco and black paneling on the outside. In combination with the large, daylight-reflecting, glass areas, the house appears to have donned a camouflage suit, and it blends beautifully with the colors of the vegetation in its surroundings.

Home Philosophy Projects Home Collection About Us Contact