The Single-Leaf Residence : Residence with Double-Curved, Single-Leaf, Roof  - Rotterdam

Cast-in-Wood Concrete - Plastered Ribbons - Double-Curved Roof

Nog geen 20% van dit tegen de bossen aan gelegen perceel werd bebouwd, en toch lijkt het ontwerp van de woning ver uit te stijgen boven dit bebouwde oppervlak. Reden hiervan is wellicht, dat de ver uitkragende veranda’s robuuste wit gestucte kragen hebben, die met elkaar als “Ribbons” een vervlechtend spel aan gaan. In uit houten planken opgetrokken bekistingen werden stoere betonnen muren gestort, die de print van hout uit het achterliggende bos vertonen en een mooie tegen het fris witte stucwerk aan schurende zandkleur hebben. Het geheel voegt zich hiermee mooi in zowel de kleuren van het bos, als die van de bebouwing in de wijk. Ten slotte ligt op de middenzone van de woning een koperen dak, al reeds mooi bruin geoxideerd en daardoor nog eens te meer opgaand in haar omgeving, een koperen dak dat dubbel gekromd is en oploopt richting bos, als ware het een in de hoek door de wind opgewaaid blad, of een door de wind opgetilde vleugel van een vlinder. De woning bied plaats aan binnenruimten als Wellness, Family-room en Bibliotheek, terwijl aan alle zijden onder fraaie overkappingen het zonlicht kan worden opgezocht in overdekte buitenruimten, beschut zittend ten opzichte van de wind, en zonder last te hebben van een eventuele pittige regenbui. Middels grote nieuw aangeplante bomen manifesteert het bouwwerk zich als een villa die al jaren onderdeel uit maakt van de wijk.

Less than 20% of this plot next to the woods was built on, and yet the design of the house seems to rise far above this built-up area. Perhaps the reason for this is that the far-cantilevered verandas have robust white plastered collars, which intertwine with each other like “Ribbons”. Sturdy concrete walls were poured into formwork made of wooden planks, which show the print of wood from the forest behind and have a beautiful sand color, which is abrasive against the fresh white stucco. The whole thus blends in nicely with both the colors of the forest and those of the buildings in the district. Finally, in the middle zone of the house is a copper roof, already nicely oxidized to brown and thus blending even more into its surroundings, a copper roof that is curved twice and rises towards the forest, as if it were one in the corner through the wind-blown leaf, or a wind-lifted wing of a butterfly. The house offers space for indoor spaces such as Wellness, Family-room and Library, while the sunlight can be found on all sides under beautiful canopies in covered outdoor spaces, sitting sheltered from the wind, and without being bothered by a possible heavy rain shower. With large newly planted trees, the building manifests itself as a villa that has been part of the neighborhood for years.

Home Philosophy Projects Home Collection About Us Contact