Cross-Winged Residence    -    Aerdenhout    -    Double Winged Roof Amid the Trees

Te midden van de hoge dennebomen van Aerdenhout, ontwierp ik een bungalow waarvan de dakvlakken niet vanuit de nok naar beneden lopen, maar juist omhoog. Twee elkaar kruisende, "omgekeerde zadeldaken", verschaffen op deze manier een mooi zicht op de hoge toppen, in plaats van dat vanuit de bungalow slechts de stammen te zien zouden zijn.

De beide uit wit-gestucte gevels bestaande vleugels van de bungalow: hoofdslaapvleugel en de gastenvleugel, worden met elkaar verbonden door een geheel glazen tussenlid, waarin keuken en eetkamer zich bevinden. Op die manier valt er in deze woonvertrekken vanaf de oostzijde de ochtendzon binnen, terwijl na het middaguur de avondzon aan de westzijde zijn intrede doet. De lage zithoek daarentegen, bied in de avond beschutting door enerzijds het met hout betimmerde dak, en anderzijds de gestucte gevels van de gastenvleugel.

In the midst of the tall pine trees of Aerdenhout, I designed a bungalow whose roof surfaces do not run down from the ridge, but upwards. Two intersecting "inverted gable roofs" thus provide a nice view of the high peaks, instead of only the trunks being visible from the bungalow. The two wings of the bungalow, consisting of white plastered facades: the main bedroom wing and the guest wing, are connected by an all-glass partition in which the kitchen and dining room are located. In this way, the morning sun enters these living areas from the east side, while the evening sun sets in on the west side after noon. The low seating area, on the other hand, offers shelter in the evening by the wood-paneled roof on the one hand, and the plastered facades of the guest wing on the other.

Home Philosophy Projects Home Collection About Us Contact